Bürgerheim Wattenweiler

Anschrift
barrierefrei
Wahlgebiet-Informationen

Wahl des Landrats

097741620004 Wattenweiler
Markt Neuburg a. d. Kammel
Landkreis Günzburg

Wahl des Kreistags

097741620004 Wattenweiler
Markt Neuburg a. d. Kammel
Landkreis Günzburg

Wahl des Marktgemeinderats

097741620004 Wattenweiler
Markt Neuburg a. d. Kammel

Wahl des ersten Bürgermeisters

097741620004 Wattenweiler
Markt Neuburg a. d. Kammel